Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Höga klorhalter under babysim- uppdaterad information 2017-08-30

På grund av fel i mätutrustningen tillsattes under måndagen för mycket klor i barnbassängen i Iggesund, vilket gjorde att klorhalterna låg över gränsvärdena.

- Ett 80-tal barn med föräldrar deltog under måndagen i babysim och utsattes för de höga klorvärdena, säger kommunchef Bengt Friberg. Det är naturligtvis oerhört beklagligt och jag förstår att många föräldrar är oroliga.

Den som utsatts för höga klorhalter kan få lättare symptom som irritation i ögon och på huden samt magont och hosta. Besvären går över av sig själva och normalt behöver man inte uppsöka sjukvården. Får man däremot kraftiga allergireaktioner som andnöd och stora utslag bör man kontakta sjukvården.

- Bassängen kommer att hållas stängd tills värdena återgått till det normala, säger Bengt Friberg. Förhoppningsvis kan vi öppna igen i slutet av veckan. Vi kommer också att se över rutinerna för att så långt det går säkra att det här inte inträffar igen

Uppdaterad information 2017-08-30

Lilla bassängen i Iggesund är stängd tills man har säkerställt att allt fungerar som det ska. Det innebär att babysimmet är inställt åtminstone under fredag och måndag. Stora bassängen och bubbelpoolen är öppna.

- Vi har inte uppmätt onormala klorhalter på något av de andra badhusen, säger kommunchef Bengt Friberg. Men för att vi ska känna oss extra trygga tills vi har klarlagt orsaker kommer vi att göra ett extra manuellt prov dagligen på alla badhus.

För att klarlägga vad som hänt har kommunen tagit in experter. Kommunen gör också en Internutredning,

Är du orolig?

Kontakta giftinformationscentralen tfn 010-456 67 00 eller sjukvårdsrådgivningen tfn 1177.