Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

ENIG lotsar ungdomar på rätt väg

ENIG är en verksamhet i kommunens regi som vänder sig till dig som är 16-29 år och behöver hjälp från flera håll att hitta vägen ut i arbetslivet, mot studier eller annan sysselsättning.

Hos ENIG kan du träffa Arbetsförmedlingen, socialtjänst och kommunens arbetsmarknadsenhet på samma ställe och de samarbetar för att kunna ge dig så bra stöd som möjligt.

-När vi träffar en person så samlas verksamheterna kring den och försöker reda ut en del praktiska och ekonomiska svårigheter. Till oss kommer man för att få coaching och vägledning. På så sätt hjälper vi ungdomar som ”fastnat” i olika system att komma vidare. Vi försöker var prestigelösa och vi försöker vara antiauktoritära. Vi är ingen uppfostringsanstalt men försöker lotsa in dem i samhällssystemet med varlig hand. Så att de ser vinsterna. För det handlar om en mycket utsatt grupp i samhället. Ungdomar med svagt nätverk, säger Maria Brenner Jakobsson som är teamledare.

ENIG finns att besöka på Salutorget 6 i Hudiksvall.