• Start
  • » Nyheter
  • » Hudiksvalls kommun förbereder införandet av Dataskyddsförordningen

Hudiksvalls kommun förbereder införandet av Dataskyddsförordningen

Publicerad den 9 oktober 2017

Den 25 maj 2018 börjar den nya lagen Dataskyddsförordningen att gälla. Rent konkret innebär det en skärpning av nuvarande Personuppgiftslagen och syftet med lagförändringen är att stärka integriteten för den enskilde.

Hudiksvalls kommun har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att skapa förutsättningar för kommunens nämnder och bolag att uppfylla lagkraven i Dataskyddsförordningen.

- Det är viktigt att alla medarbetare vet vilka krav som förordningen ställer och på vilket sätt personuppgifter får hanteras, säger Bengt Friberg kommunchef.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050