Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nolltolerans mot sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling

Vid sitt sammanträde idag enades partiernas gruppledare om följande uttalande med anledning av #metoo-kampanjen:

"Vi har alla blivit starkt berörda när vi tagit del av berättelserna i #metoo-kampanjen.

Vi, samtliga partier i Hudiksvalls kommunfullmäktige, vill därför understryka att i all kommunledd verksamhet råder nolltolerans mot sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling.

Kommunchefen har idag fått i uppdrag att på samtliga kommunens arbetsplatser lyfta och aktualisera gällande riktlinjer och våra förhållningssätt gentemot varandra.

Vi bedriver också ett långsiktigt arbete där vi kommer att utveckla dessa frågor inom ramen för arbetet med de mänskliga rättigheter."

Partierna i Hudiksvalls kommunfullmäktige genom ordförande Siw Karlsson