Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Arbete och integration flyttar till ny adress på måndag!

Från Kristinahuset plan 3 till Stationsgatan 1 som blir ny besöksadress för dig som invånare.

Arbete och integration tillhör social och omsorgsförvaltningen och där arbetar enhetscheferna för arbetsmarknadsenheten, Hudiksvalls Resurs Centrum, ensamkommande barn, flyktingenheten och arbetsmarknadskonsulenter.