Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Alla barn och unga oavsett funktionalitet ska få sin rätt till att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet

SCEN:SE är ett treårigt projekt som kommer att skapa högkvalitativ och tillgänglig scenkonst och konst för barn och unga med grav funktionsnedsättning och eller måttlig till grav autism.

– Det känns väldigt roligt, spännande och utmanande att ta teatern och konsten ut ur sin trygghetszon och arbeta för att återskapa vad den kan vara och vad den kan göra för en publikgrupp som förtjänar en extraordinär plats, säger Eva von Hofsten som är projektledare.

Projektet även ska utveckla en hållbar, tillgänglig metod för att arbeta med drama på träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program genom workshops för elever och personal. Som en del i arbetet kommer projektet även att arbeta för att det ordinarie kulturutbudet på teatrar och museer i landet tillgängliggörs för en publik som har andra behov än den nuvarande konventionella publiken.

– Vi vill utmana konventionerna för både teater och konstutställningar för att kommunicera med vår målgrupp och göra den tillgänglig. Metoden kommer att vara sensorisk, upplevelsebaserad och interaktiv med målgruppen i absolut främsta ledet i allt som görs. De ska vara en exklusiv publikgrupp som ska få tillgång till scenkonst och konst skapad för just dem, säger Eva.

Två föreställningar sätts upp

I samarbete med Folkteatern Gävleborg kommer två föreställningar att produceras för målgruppen som kommer att turnera både i länet och över landet. Som en del av den ena föreställningen produceras i samarbete med Hälsinglands museum även en konstutställning för den här målgruppen.

– Vi utgår ifrån arbete som görs ibland annat Storbritannien och USA. Samtliga aktiviteter i projektet tas fram i samarbete med och av de främsta i världen på sitt område, säger Eva.

Projektet kommer att vara ett viktigt arbete i att presentera en ny publikgrupp för landets teatrar och kulturinstitutioner. Stor vikt kommer därför att läggas på att nå ut till dessa och presentera, inspirera och fortbilda. Syftet är att bredda den allmänna kulturarenan så att alla människor, i projektets fall främst barn och unga, ska få tillgång till professionell kultur på sina villkor.

Vill du veta mer?

För mer information om projektet kontakta projektledare Eva von Hofsten.

Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Glada Hudik-teaterns Suupporterklubb, Folkteatern Gävleborg och Hälsinglands Miseum. Hudiksvalls kommun har fått 4,2 milj av Allmänna Arvsfonden till projektet.