Inspiration för barn och unga till ökad rörelse

Att få barn att röra sig mer på fritiden är en viktig fråga. Nu satsar kommunen på just det genom projektet Förenade i rörelse.

- Genom ökat föreningsengagemang, samt att skapa rutiner för samarbete mellan skolan och det lokala föreningslivet tror vi att vi kan inspirerar barn och unga, tillsammans med deras familjer, till ökad rörelse, säger Ida Danielsson som är projektledare.

Iggesunds skola och Gnarps skola deltar

Under vårtermin 2019 och hösttermin 2019 kommer föreningar gästar skolan på raster vid ett tillfälle var och presenterar sin föreningsaktivitet för barnen. Vid samma tillfälle bjuder föreningen in till en prova-på-kväll dit elever tillsammans med sina familjer är välkomna. Skolan står för den fysiska platsen och låter föreningar gästspela vid rastaktiviteterna. Skolan är även en viktig länk mellan vårdnadshavare och föreningar.

- Vi tror att föräldrars engagemang är viktigt genom att ta del av hur barnen upplever rastaktiviteterna och dela deras upplevelse och intresse genom att tillsammans delta vid föreningarnas prova-på-kvällar. Kanske hittar ni någon aktivitet där ni kan ha roligt tillsammans, säger Ida.

Samarbete mellan kommuner och förbund

Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun och Gävleborgs Idrottsförbund. De två deltagande skolorna är Iggesunds skola i Hudiksvall och Gnarps skola i Nordanstig.