Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Unga kan och vill

Vi Unga Gävleborg har nu inlett projektet "Unga kan och vill!" som skapar fler möjligheter för ungas självständiga organisering genom att stödja och stärka ungt arrangöroch ledarskap.

Projektet “Unga kan och vill!’’ är ett heltäckande projekt som är till för att främja ungt arrangörskap, ledarskap och organisering samt skapa förståelse för hur demokratin i en förening fungerar. Centralt är de unga själva som står i fokus för att hjälpa andra unga att genomföra sina idéer.

Projektet syftar till att stödja unga att själva ta ansvar för sin egen fritid, främja föreningslivet samt lära unga att själva påverka sin egen fritid. Dessutom kommer vi genom exempelvis nätverksträffar kunna sprida kunskapen och ge plats för erfarenhetsutbyten där alla intresserade ideella organisationer får möjligheten att se över hur de kan bidra till en meningsfull sysselsättning, där unga själva får bestämma över sin fritid samt hur deras organisation kan förbättras inom detta område.

Projektet firades med en realeasefest den 16 febrauri. Se Bartosz Stroinski, distrikstordförande Vi Unga Gävlebrog, Johan Hedberg, projektledare Vi Unga Gävelborg, Jenny Alvolin, Folkhälso- och ungdomsstrateg Hudiksvalls kommun samt Charliene Kiffer, Kommunalråd (V) berätta om hur de ser på "Unga kan och vill".