Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Från vänster; Amani Cizungu, Marjorie Björäng och Sukanya Luepongpattana.

Yrkesutbildning hjälper nyanlända att komma ut i arbetslivet

I augusti 2016 startade Cul (centrum för utveckling och lärande) i Hudiksvall tre nya yrkesutbildningar för nyanlända som kombineras med kurser inom svenska språket. Utbildningarna inriktningar sig mot bygg-, vård- och restaurangbranschen. Första årskullen gick ut i december 2017 och av de 30 elever som genomförde utbildningen är 23 elever nu ute i arbete.

Amani Cizungu är från Kongo och har läst yrkesutbildning med inriktning vård och omsorg. Han jobbar som vikarie på Tunbacka äldreboende där han stortrivs. Amani tycker att utbildningen har varit personligt utvecklande.

– Jag har lärt mig otroligt mycket av den här utbildningen. Nu kan jag ta blodsocker, ta puls och vet mycket om medicin. Jag mår bra av att hjälpa. När jag får ett tack, är det som en välsignelse för mig i mitt liv. Äldre människor gör mig glad, säger Amani Cizungu.

Syftet med utbildningarna är att nyanlända snabbt ska komma ut i arbetslivet för att ta vara på nyanländas kompetens. Anders Olsson är rektor på Cul och anser att utbildningarna bidrar till elevernas individuella utveckling. Genom arbete känner de sig behövda och får egen försörjning, vilket även är värdefullt för samhället.

– Om de inte hade kommit hit till Hudiksvall hade vi varit i behov av arbetskraftsinvandring. Samhällsekonomiskt genererar de nu skatteintäkter istället för att vara beroende av bidrag i olika former, vilket känns otroligt bra, säger Anders Olsson.

Marjorie Björäng är ursprungligen från Filippinerna och har läst yrkesutbildning med inriktning vård- och omsorg. Hon är tacksam över att hon fått chansen att bli undersköterska och jobbar nu på Fredens kulle äldreboende. Marjorie tycker om att ta hand om äldre människor och säger att det ger mycket tillbaka.

 – Jag känner för dem in i hjärtat. I mitt land har vi ingen äldreomsorg, där får vi ta hand om mamma och pappa själva, säger hon.

Susanne Lundin är lärare på yrkesutbildningen med inriktning vår- och omsorg och hon säger att det är givande att kunna ge eleverna språkkunskaper som gör att de får en möjlighet till arbete och inte minst till en yrkestillhörighet. Det är något som vi lätt glömmer bort betydelsen av i dag.

Det har varit roligt att undervisa eleverna för de har haft en stor motivation i sina studier och vi har haft många roliga samtal när vi diskuterat ord och begrepp säger Susanne.

Sukanya Luepongpattana är född och uppvuxen i Thailand och har även hon gått yrkesutbildning med inriktning vård och omsorg. Innan Sukanya påbörjade sina studier jobbade hon inom hemtjänsten i Näsviken, men hon kände att hon saknade utbildning.

 – Nu efter utbildningen känner jag mig mer trygg i min yrkesroll och jag förstår mycket mer. Jag har fått kunskaper genom alla kurser. Utbildningen är jätteviktig för att komma ut i arbetslivet som undersköterska, säger Sukanya .

Sukanya vill jobba inom vårdyrket eftersom det är glädjefyllt och att alla människor har lika mycket värde. Hon trivs bra i Hudiksvall och tycker att invånarna är trevliga och staden mysig.

Yrkesutbildningarna som kombineras med Sfi (svenska för invandrare) och/eller svenska som andra språk är delvis finansierade av statsbidrag och är ett samarbete med Bromangymnasiet. Under hösten 2018 kommer yrkesutbildningar som är kombinerade med Sfi (svenska för invandrare) och/eller svenska som andra språk att startas upp igen.