Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Karta Vem sköter vägen

Nu är det enklare att se vem som sköter vägen

Vi har en ny karta över kommunen där du kan se vem som sköter vägen.

Vägnätet består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala.

I kartan kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen. Röda linjer visar statliga vägar, blå linjer visar kommunala vägar och gröna linjer visar enskilda vägar.