• Start
 • » Nyheter
 • » Undvik vattenskador när snön smälter
Philippe

Undvik vattenskador när snön smälter

Publicerad den 3 april 2018

Med den stora mängd snö som ligger i vår kommun finns framöver risk för översvämningar när vädret blir mildare. Så länge nätterna är kalla, är avsmältningen långsam och då är riskerna för översvämning mindre.

För att minska riskerna för att få in vatten i din fastighet kan denna checklista vara till hjälp. Ni som har fastigheter i ett område där ni vet att vatten ofta samlas eller riskerar rinna in kan redan nu underlätta avrinning och skapa barriärer.

Så undviker du skador av smältande snö och is

 • Se upp för snö- och isras från tak
 • Skotta bort snö och is från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare. Då har vattnet möjlighet att rinna ner i marken istället för att samlas intill fasaden.
 • Rensa hängrännor och stuprör från is, löv eller annat skräp
 • Se till att avloppsbrunnar inte är igensatta eller igenisade
 • Undvik att förvara saker direkt på golvet i källaren, en meter upp är en bra tumregel. Ta bort sådant som riskerar att skadas vid översvämning i källaren
 • Installera gärna backspärr på golvbrunnen i källaren, som gör att vatten inte kan tränga upp bakvägen

Åtgärder om det finns RISK för översvämning eller om skadan redan skett

 • Om vattnet kommer via markytan, gräv ett dike
 • Bygg upp vall av sandsäckar, brädor eller murblock
 • Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt vatten samlas i fastigheten
 • Om vattnet kommer via avloppet så kan du täta golvbrunnarna genom att lägga en filt eller en matta med en rejäl tyngd ovanpå
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis hemsidor hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst
 • Vid en akut situation där din egen förmåga inte räcker till – ring 112

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050