Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

3D-visualisering av Östra skolans aula

Inför kommande renovering av Östra skolans aula, Tänkoteket, visades en 3D-visualisering av ritningen upp. 3D-visualiseringen gjorde att alla fick en chans att se den nya inredningen ”framför sig” och på så sätt få en känsla av hur resultat kan bli när lokalen är ombyggd och möblerad.

Renoveringen av Tänkoteket är en del i projektet Vässa skolan och planen är att skapa en testbädd där digitalisering och interiör gör det möjligt att prova nya arbetssätt och där skoluppgifterna styr var och hur eleverna och medarbetare arbetar.
– Genom att sätta upp en testbädd i Tänkoteket skapar vi en yta där vi kan testa arbetsmetoder, möblering och teknik för att sedan analysera och utvärdera de olika lösningarna. Ritningen som nu är framtagen ska ses som en startpunkt. De lösningar som fungerar bra behåller vi medan andra skrotas och nya testas, säger Karolin Nylander, projektledare för Vässa skolan.

3D-visualisering med VR-glasögon

Lärare, elever, skolledning och medlemmar från Vässa skolans projektgrupp fick se ritningen som en 3D-visualisering via VR-glasögon (Virtual Reality) vilket gjorde att de kunde uppleva det framtida Tänkoteket på ett realistiskt sätt. Samtidigt som lärarna upplevde miljön via VR-glasögonen ställde forskare frågor och fångade upp spontana kommentarer som kommer att användas i den forskning som är knuten till projektet.

– Vi kommer nu att sammanställa den feedback vi fick på ritningen och vår förhoppning är sedan att renoveringsarbetet av Tänkoteket påbörjas innan läsårets slut, säger Karolin

Vässa skolan

Projektet Vässa skolan, som delfinansieras av statens innovationsmyndighet Vinnova, pågår under 2018 och 2019 på tre utvalda skolor i Hudiksvall; Iggesunds skola, Östra skolan och Bromangymnasiet. Tillsammans med Högskolan i Gävle kommer resultatet kvalitet- och kvantitetmätas. På de tre skolorna kommer projektet baseras på verklighetslabb och skapande av aktivitetsbaserade lärmiljöer. Allt för att se hur det påverkar kunskapsresultaten, skolan som arbetsplats och lärmiljön i stort.

Foto: Kontorscenter.

Bild: Kontorscenter.

Bild: Kontorscenter.

Bild: Kontorscenter.

Bild: Kontorscenter.

Bild: Kontorscenter.

Bild: Kontorscenter.