Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Boendestöd, kontaktperson

Brukarundersökning inom Social- och omsorgsförvaltningen 2018

Under september i år är det dags igen för Sveriges kommuner och landstings nationella brukarunder­sökningar där social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun deltar.

Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur kunden/brukaren upplever kvalitén i mötet med personal och det stöd som ges. Resultaten ska användas för verksamhetsutveckling.

I undersökningen ingår socialtjänsten, funktionsnedsättning och ensamkommande barn. Undersökningen genomförs i första hand digitalt som webbenkät, men även i pappersform.

Resultatet redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen och på Sveriges kommuner och landstings webbplats, samt på hudiksvall.se.

SKL:s film om brukarundersökningar

Titta gärna på SKL:s film om brukarundersökningar, där får du veta mer om varför undersökningarna är viktiga.

Undersökningen är ett sammarbete mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).