• Start
  • » Nyheter
  • » HD upphäver hovrättens beslut att avvisa kommunens begäran om prövningstillstånd

HD upphäver hovrättens beslut att avvisa kommunens begäran om prövningstillstånd

Publicerad den 9 november 2018

I december 2017 begärde Hudiksvalls kommun att Högsta domstolen upphäver hovrättens beslut att avvisa kommunens begäran om prövningstillstånd för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut i ärendet om förorening av brunnar i Idenors-Hamre. I dag kom beslutet att Högsta domstolen återför ärendet till Mark- och miljööverdomstolen för fortsatt handläggning.

- Eftersom anledningen till att kommunens begäran om prövningstillstånd avvisades var ett formfel känns det bra att Högsta domstolen håller med oss i vår argumentation och återför ärendet till Mark- och miljööverdomstolen, säger kommunchef Bengt Friberg.

Anledningen till att kommunen drivit frågan är att man anser att det behövs en prejudicerande dom i en så principiellt viktig fråga. Mark- och miljööverdomstolen tog alltså inte ställning till själva sakfrågan när man kom med det beslut som nu är upphävt.

- Nu kommer vi först att läsa domslutet och motiveringen, säger Bengt Friberg. Sedan får vi avvakta Mark- och miljööverdomstolens besked om hur de tänker gå vidare.

Utdragen process

Parallellt pågår en annan process med anledning av att Miljö- och räddningsnämnden tidigare beslutat om åtgärder för att rena de tre förorenade brunnarna. Det beslutet blev överklagat till Länsstyrelsen. I och med det kunde kommunen inte sätta igång med de planerade åtgärderna. Länsstyrelsen har gett miljö- och räddningsnämnden rätt i beslutet om att göra åtgärder men även detta har överklagats. Läget är nu att kommunen inväntar resultatet av även denna överklagan.

- Jag har full förståelse för att det är svårt att följa alla juridiska turer och att de boende i Hamre tycker att det är en jobbig och utdragen situation, säger Bengt Friberg.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050