• Start
  • » Nyheter
  • » Internutredning visar brister i handläggning av bygge på Varvet

Internutredning visar brister i handläggning av bygge på Varvet

Publicerad den 15 november 2018

Åsikterna har varit många om bygget av de lokaler där Folktandvårdens håller till på Varvet. Nu har en utredning av handläggningen av ärendet gjorts inom ramen för uppsiktsplikten. Utredningen har fokuserat på lagligheten i besluten och inte lämpligheten av att bygga en byggnad av den här karaktären i den speciella miljö som Varvet utgör.

- Med tanke på de diskussioner som varit kring bygget av Folktandvården har det funnits skäl att klargöra gången i ärendet och se vilka lärdomar vi kan dra, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen har i uppdrag av kommunfullmäktige att regelbundet följa upp nämndernas verksamhet.

- Internutredningen visar att det finns brister både i handläggning och dokumentation, säger Mikael Löthstam.

Byggnadsnämnden kommer nu att titta över sina rutiner och sedan återkomma med en rapport till kommunstyrelsen.

- Utredningen har visat på förbättringsområden vilket är bra, säger byggnadsnämndens ordförande Olle Borgström. Vi jobbar redan med att kvalitetssäkra våra processer och det här hjälper oss vidare i förbättringsarbetet.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050