• Start
  • » Nyheter
  • » Vi gör en plan - var med och tyck till

Vi gör en plan - var med och tyck till

Publicerad den 30 november 2018

Drygt 200 personer har hittills varit inne i dialogkartan och tyckt till om över 600 platser i kommunen!

Tyck till du också! Dialogkartan är öppen till 15 februari 2019.

Ett litet axplock av vad man tyckt:

  • Favoritplatserna uppskattas främst för lugn och ro, naturupplevelser och som utflyktsmål.
  • Man vill se att platser utvecklas för park och grönska, butiker och service och med bättre kollektivtrafik.
  • När det gäller nya bostäder vill man att det byggs främst hyresrätter, småhus och bostadsrätter men många unga efterfrågar bostäder för unga.
  • Flera har markerat att det behövs gång- och cykelväg från Delsbo mot Långbacka efter 84:an. En slinga runt Delsbo och Avasjön föreslås och att gång- och cykelväg till skolan byggs för säkrare skolväg för barnen. Mellan Forsa och Hudiksvall tycker man att det ska byggas gång-och cykelväg för att fler ska kunna arbetspendla med cykel och för tillgängligheten till Medskogs handelsområde. Sträckan mellan Idenor och Hudiksvall tycker flera är farlig och trång. Flera tycker att gång- och cykelväg behövs på Östanbräcksvägen och att cykelnätet inne i Hudiksvall är svårcyklat då cykelvägarna inte hänger ihop.

Många har också skrivit kommentarer och utvecklat sina synpunkter och gillat andras förslag.

Läs mer

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050