Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

samtal på uteplats

Håsta äldreboende byggs ut för att möta framtidens utmaningar

- Vi vill erbjuda bra välfärdstjänster och boende trots stora utmaningar med att andelen äldre ökar allt snabbare, fler lever längre och det blir färre i arbetsför ålder. Därför anpassar vi våra vård- och omsorgsboenden. Först ut är Håsta äldreboende, där vi nu bygger ut med ett 40-tal lägenheter.

Det säger Inger Myrsten, projektledare för Äldreprojektet.

Planen är att projekteringen ska påbörjas i januari och målsättningen är att utbyggnaden av Håsta äldreboende ska vara klart i slutet av 2020. Det är ett samarbetsprojekt mellan tekniska förvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen.

- Eftersom vi bygger på en befintlig byggnad är vi lite begränsade men vi tar ändå alla chanser att lära oss och hitta smarta lösningar tillsammans, säger Peter Larencranz som är byggprojektledare. Vi har gjort studiebesök på andra boenden och haft flera träffar med verksamheten.

Smart teknik och nya arbetssätt

Att använda smart teknik och hitta nya arbetssätt är en viktig del i projektet. Det kan till exempel handla om hur man bygger användarvänliga badrum med höj- och sänkbara handfat som tål att man håller sig i dem om man behöver stöd. Lokalerna ska vara demensanpassade, vilket påverkar bland annat färgsättning, möblering och hur lokalerna utformas. Med hjälp av ny teknik kan till exempel personalen uppmärksammas när någon går ut.

- Tanken är att vi ska skapa en mötesplats även för andra seniorer i Håstaområdet, säger Inger Myrsten. Håsta ska vara ett vård- och omsorgsboende som är integrerat i samhället och ambitionen är att det ska finnas en restaurang, gärna driven av personer med funktionsnedsättning inom Daglig verksamhet.

Äldreprojektet är ett uppdrag från kommunstyrelsen och social- och omsorgsnämnden. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande, öka möjligheten att bo kvar hemma med hög livskvalitet, utveckla fler boendeformer för äldre och hitta ny teknik och nya arbetssätt som underlättar i vardagen.