Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Dialogkartan med markeringar för bland annat favoritplatser

Nu är 769 platser markerade på dialogkartan - tyck till du med!

Halvvägs in i första dialogperioden kring översiktsplanen har totalt 769 ”tycka-till-pluppar” placerats på dialogkartan.

- Det är jättekul att så många går in och tycker till, säger stadsarkitekt Christina Englund. Det är väldigt värdefullt för oss i arbetet med översiktsplanen.

212 personer har markerat sin favoritplats, 321 platser för utveckling har markerats, 131 platser där man vill ha bostäder och 105 önskemål om gång- och cykelvägar.

Tyck till du med! Eller gå in och se vad andra har tyckt: