Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Satsning på infrastruktur och kollektivtrafik

Nu gör Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg en gemensam satsning på att utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i Hudiksvalls kommun och norra Hälsingland.

- En starkare kollektivtrafik ökar möjligheten att resa till och från arbete, bostad, service, fritid, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Detta medför ökade möjligheter för människor att bo kvar eller bosätta sig i Hudiksvalls kommun, ger ett större underlag för olika typer av service och handel. Det blir också enklare att välja ett hållbart resande.

Resenärerna kommer att märka att det blir tätare turer såväl dagtid som kvällar och helger bland annat på busslinjerna mellan Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal och Iggesund-Hudiksvall.

- Det här kommer att innebära en rejäl utökning både när det gäller stadstrafiken i Hudiksvall där trafikutbudet förbättras med tätare turer och den regionala kollektivtrafiken, säger Hållbarhetsnämndens ordförande Fredrik Åberg-Jönsson. Det är en viktig satsning för hela norra Hälsingland och den regionala utvecklingen.

För att den här satsningen ska bli möjlig behövs rakare, effektivare busslinjer genom staden. En viktig pusselbit är en ny centrumhållplats. Kommunen har tillsammans med Region Gävleborg och andra parter prövat flera olika alternativ för att hitta en plats för en ny centrumhållplats.

- Som en konsekvens av satsningen kommer vissa miljöer att förändras, bland annat bussterminalen och Skvallertorget i centrala Hudiksvall, säger Hans Gyllow, planeringschef i Hudiksvalls kommun. Några parkeringsplatser byggs om, flyttas eller upphör.

Särskilt gäller detta vid Bankgränd där ungefär en tredjedel av platserna kommer att ersättas i närheten. Förändringarna öppnar för nya pendlarparkeringar i direkt anslutning till järnvägsstationen.