Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

En himla många pluppar!

Nu har ungefär 350 personer varit inne i dialogkartan och tyckt till om drygt 950 platser i kommunen.

Särskilt roligt är det att så många unga är med och tycker om sin framtida kommun. 1/5 av de som tyckt är mellan 16-19 år. Fördelningen mellan kvinnor och män är nästan lika, 46% kvinnor och 50% män.

Vi har fått mycket positiv feedback på dialogkartan. Så här säger Helena Hedman som är lärare på CUL Lärvux: ” Samtliga elever vid Lärvux har på något sätt, individuellt och/eller i grupp, varit delaktiga genom att lämna synpunkter och ge olika förslag till utveckling i översiktsplanen. Vi kan se att samtalen om detta har bidragit dels till ökad medvetenhet hos flera elever angående hur "jag" som samhällsmedborgare kan påverka, och dels ökat kunskapen kring olika kommunfrågor.”

Mest gillade markeringar i kartan är:

  • Favoritplatser: Lakbäck, Borgarparkens lekplats, Ångsågen i Näsviken och Ora i Sörforsa.
  • Plats för utveckling: Områden för vindkraft, Gatubelysning och gång- och cykelväg i Delsbo och utveckling av Hallboviken med park, grönska och tillgänglighetsanpassad grillplats.
  • Plats för bostäder: Enfamiljshus i Sörforsa, hyresrätter i Delsbo och hyres-, bostadsrätter och radhus/parhus i Hudiksvall.
  • Gång- och cykelvägar: GC-väg mellan Sörforsa och Hudiksvall, GC-väg längs Östanbräcksvägen, GC-väg utefter Mo-vägen och bra cykelförbindelse mellan östra stadsdelen och gymnasiet i Hudiksvall.

Dialogkartan är öppen till 15 februari 2019. Passa på att tycka till du också! Och glöm inte att gilla andras förslag.