Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Idenors skola är kvalitetscertifierad

Idenors skola har blivit kvalitetscertifierad enligt Qualis efter en extern granskning. Skolan började sitt arbete med Qualis 2016 och den första granskningen resulterade i att skolan nu blivit certifierad.

Enligt granskningsrapporten präglas Idenors skola av trivsel och trygghet och erbjuder en god och välutrustad lärmiljö. Granskarna lyfter också elevernas och medarbetarnas engagemang och delaktighet i det dagliga arbetet.

– Skolan har sedan länge haft ett stabilt kvalitetsarbete på flera nivåer. Vi jobbar för att vi alla lär tillsammans och gör varandra bra, och vi ser positivt på framtiden. Det är medarbetarnas arbetsglädje och engagemang som utgör grunden för att vi utvecklas, säger Malin Eriksson, rektor på Idenors skola.

Om Qualis

Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Certifieringen fungerar som ett stöd i det löpande arbetet med att systematiskt förbättra kvaliteten på skolan. Qualis ger dels en samlad bild av de styrkor som finns inom skolan men också en bild av de förbättringsområden som skolan kan arbeta vidare med.

Tanken är att fler av Hudiksvalls skolor ska kvalitetscertifieras enligt Qualis framöver och fler granskningar är planerade.