Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i Hamreärendet

Nu är det klart att mark- och miljööverdomstolen tar upp ärendet om förorening av brunnar i Idenors-Hamre. Detta efter att Högsta domstolen gav Hudiksvalls kommun rätt i sin överklagan om domvilla.

- Eftersom anledningen till att kommunens begäran om prövningstillstånd avvisades var ett formfel känns det bra att Högsta domstolen håller med oss i vår argumentation, säger kommunchef Bengt Friberg.

Hudiksvalls kommuns förhoppning är att ärendet nu får ett snabbt avgörande i Mark- och miljööverdomstolen.

- Det känns bra att ärendet kan bli slutligt avgjort eftersom det är en så principiellt viktig fråga för räddningstjänsten i hela Sverige, säger kommunchef Bengt Friberg. Men jag har full förståelse för att de boende i Hamre tycker att det är en jobbig och utdragen situation.