Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Barn och personal på två förskoleavdelningar vaccineras mot Hepatit A

Ett barn på Stömne förskola i Delsbo har diagnostiserats med hepatit A. Det finns i nuläget ingenting som pekar på att barnet smittats på förskolan.

Som säkerhetsåtgärd kommer barn och personal på de två småbarnsavdelningarna att vaccineras i morgon fredag.

- Det finns ett bra vaccin mot hepatit A som kan ges de närmaste veckorna efter det att smitta skett, säger Ingegerd Hökeberg, biträdande smittskyddsläkare Region Gävleborg. Vi vill därför erbjuda barnen i de två småbarnsgrupperna vaccination mot hepatit A för att förhindra fortsatt smittspridning.

Hepatit A är en virussjukdom som sprids med infekterad mat och vatten. Små barn blir nästan aldrig sjuka av hepatit A medan vuxna kan få mer uttalade symtom i form av gulsot.

Vill du läsa mer om Hepatit A eller har du frågor?