Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Höga resultat när Björkbergs skola granskades

Björkbergs skola har uppnått mycket höga poäng efter att skolans kvalitet granskades i slutet av november, och hamnar högt bland Sveriges skolor.

Det var genom Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis som en extern granskning av skolan genomfördes. Björkbergs skola, som började arbeta med Qualis 2016, granskades nu för första gången och uppnådde hela 110 poäng av totalt 140. Kravet är minst 67 poäng för att bli godkänd vilket gör att skolan är Qualiscertifierad med råge.

– Det är ovanligt att en skola får så här höga poäng, särskilt i den första granskningen. Vi har granskat skolor i över 20 år, och endast de bästa skolorna i landet når så högt, säger Sören Levén, ordförande och områdesansvarig för skola, kulturskola och fritidshem på Q-steps.

Personal med god kompetens

I granskningsrapporten lyfts särskilt personalens höga kompetens, med ett stort ansvarstagande och en positiv elevsyn, vilket gör att många elever når kunskapsmålen. Granskningen ger också en bild av hur eleverna på skolan mår.

– De höga poängen visar att eleverna är trygga, mår bra och trivs på skolan. Det visar även att de lär sig mycket, får ta ansvar och vara delaktiga i sitt lärande, säger Sören Levén.

Det är en bild som skolans rektor, Johanna Julle, känner igen. Hon menar att det på skolan finns en särskild “Björkbergsanda” som genomsyrar hela skolan och som bygger på samhörighet, med eleverna i fokus.

– Vi upplever stor trivsel på skolan både hos medarbetare, elever och vårdnadshavare. Vi som jobbar här har ett lugn och en trygghet i våra roller och litar på att vi som medarbetare ställer upp när vi behöver stöd av varandra, säger hon.

Kvalitetsarbete med bredd och spets

Ulf Carlsson, verksamhetschef för grundskola och grundsärskola i Hudiksvalls kommun, är glad över Björkbergs skolas höga poäng. Flera av kommunens grundskolor jobbar enligt Qualis och Björkbergs skolas resultat ger möjlighet för andra skolor att lära av deras arbete.

– Det här visar att vi inom kommunens skolor har både bredden och spetsen i vårt kvalitetsarbete. Vi försöker att arbeta mycket med kollegialt lärande, så Björkbergs skolas goda resultat ger alla kommunens skolor en möjlighet att ta del av deras arbete och utveckla och förbättra sitt eget systematiska kvalitetsarbete, säger han.

Det som finns kvar för Björkbergs skola att arbeta med för att ytterligare förbättra sina poäng är att tydligare koppla sitt arbete till forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Jag är stolt över mina medarbetares hårda arbete. Nu fortsätter vi framåt för att se hur vi ska jobba vidare och göra vår verksamhet ännu bättre, för både elever och medarbetare. Men först ska vi fira! säger Johanna Julle.