Bra att veta om din förening ska delta

Här har vi samlat frågor och svar till dig som utställare.

Vad gäller för vår monter?

Arrangören ser till att alla utställare har ett bord (ca 70 x 120 cm). Utställaren ansvarar för övrigt material. Utställare har tillgång till lokalen från kl.9. Montern ska vara färdigställd 10.30.

Finns det tillgång till el?

El finns i lokalen, ta med skarvsladdar.

Vad är Prova-på-yta?

Den som har bokat monterplats har även möjlighet att, i mån av plats, arrangera prova-på-aktiviteter. Ange i så fall detta på anmälningsblanketten.

Kostar det något?

Ingen utställaravgift kommer att tas ut, däremot måste varje utställare stå för sina egna kostnader, t ex egen tid, monterinredning, förtäring och resor.

Händer nåt annat på mässan?

Förutom själva mässan kommer vi att ha ett program en gång i timmen på ca 10 minuter på scenen i stora salen. Programmet är inte fastställt ännu.

Vem är mässan öppen för?

Mässan är öppen för alla besökare, fri entré.

Vem ansvarar för att berätta att mässan äger rum?

Kommunen och Delsbo Byaråd kommer att marknadsföra Föreningsmässan i sociala medier, på hemsidor och genom annonsering. Det är också viktigt att utställarna arbetar med marknadsföringen i sina kanaler.

Finns det nåt att äta där?

Delsbo Folkets Hus kommer att ha förtäring till försäljning. Utställarfika serveras mellan 10.15 och 10.45.

Hur anmäler jag en förening?

Vill ni vara med som utställare?

Vad är utställarmöte?

'Samtliga utställare är inbjudna till utställarmöte onsdagen den 13 mars kl 18.00 i Delsbo Folkets Hus. Under mötet kommer vi att gå igenom programmet och övriga praktiska detaljer. Ange i anmälan om ni deltar i mötet och i så fall hur många.