Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Sundsvallsregionen samlades - samverkan för att förbättra livskvaliteten för invånarna

Idag samlades Sundsvallsregionen i Hudiksvall som är ett samarbete mellan kommunerna Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Timrå, Sundsvall och Ånge. Syftet med Sundsvallsregionen är främst att samverka för att förbättra livskvaliteten för invånarna. Medlemskommunerna samarbetar inom regionen istället för att konkurrera med varandra, bland annat genom att verka för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik, ett stärkt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer.

- En väldigt viktigt sak är att få till bättre kommunikationer. Vi ser att det är få som åker mellan Sundsvall och Hudiksvall. Ostkustbanan är viktig. Det finns en rad saker som är jätteviktiga för det här. Det är fantastiskt att få träffas över länsgränserna. Vi kan få reda på hur de andra kommunerna arbetar. Vi bjuder också in gäster till våra träffar. Vi ska till exempel bjuda in Trafikverket vid nästa träff och prata om hur de tänker kring trafikavstängningar, säger Sten-Ove Danielsson som är ordförande i Sundsvallsregionen.

Visionen är att Sundsvallsregionen ska bli Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet vara det bästa alternativet till storstäderna! Målet är att gemensamt bygga en starkare hållbar tillväxt, skapa gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion samt ha en samsyn kring behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer.