Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

alt=""

Målmedvetet arbete bidrog till plusresultat

Hudiksvalls kommun gör ett positivt resultat på nära 20 miljoner kronor.

Social- och omsorgsnämnden (-25,2 miljoner kronor) samt tekniska nämnden (-14,8 miljoner kronor) har problem att hålla sina budgetar. Glädjande är att social- och omsorgsnämnden har halverat sitt underskott från ifjol och genom ett gediget och ambitiöst arbete kommit ner på en lägre kostnadsnivå. För tekniska nämndens del så beror underskottet så gott som uteslutande på ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Även lärandenämnden har gjort ett bra jobb och sett till att hålla sin budget trots att det såg besvärligt ut under en stor del av året.

- Kommunen har ett stort investeringsbehov framåt och med det ökade verksamhetskostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Det handlar om att skapa utrymme för dessa satsningar i den kommunala ekonomin.

Sammantaget överskrider nämnderna sina budgetar med 34 miljoner kronor. Statsbidrag, statliga medel för kostnadsutjämning samt finansiella poster har gett mer än budgeterat vilket delvis väger upp detta.

- Verksamheterna har visat ett stort kostnadsmedvetande och våra medarbetare har bidragit till att det trots allt ser så bra ut som det gör, säger kommunchef Bengt Friberg.