Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Tuffa krav på kommunen som huvudman för skolan

- Alla elever har rätt till en fullgod utbildning, oavsett var man bor eller hur de ekonomiska och sociala förhållandena ser ut. Utbildningen ska vara likvärdig men det betyder inte att den ska vara lika eftersom elever kan behöva olika mycket, till exempel när det gäller stöd av olika slag.

Så sammanfattade Lars Werner de krav lagstiftaren ställer på kommunen som huvudman för skolan när han talade inför Hudiksvalls kommunfullmäktige på måndagskvällen. Lars Werner har bland annat varit ämnesråd i regeringskansliet, jobbat med lagstiftningsfrågor justitiedepartementet och utbildat rektorer.

- Skollagen skiljer på obligatoriska uppgifter och icke obligatoriska som man kan välja att göra om man har råd och möjlighet, sa Lars Werner. Trenden de senaste åren är att de obligatoriska uppgifterna blir allt fler.

Obligatoriskt är bland annat att kommunen ska ha en skolchef vars uppgift är att hjälpa nämnden att följa lagen, att det ska finnas tillgång till skolbibliotek och elevhälsa samt legitimerade och behöriga lärare. Går det inte att få tag på sådana lärare finns undantagsregler som innebär att man får anställa obehöriga och icke legitimerade lärare under kortare perioder, men då kan man behöva kompensera med exempelvis mindre grupper. Skollagen reglerar också tydligt rektorsuppdraget.

Skolan ska kompensera för olika förutsättningar

Det kompensatoriska uppdraget är en viktig del i lagstiftningen.

- Kommunen ska fördela resurser till skolan efter elevernas olika förutsättningar och behov, sa Lars Werner. Om man år efter år ser stora skillnader måste man utreda varför och göra åtgärder. Det kan handla om förändringar i organisationen eller att man jobbar med bemanningen så att den bättre svarar upp mot behoven. Det ställs också stora krav på individuell anpassning efter varje elevs behov och förutsättningar.

Skollagstiftningen och därmed kraven på kommunerna ändras ständigt. Lars Werner menar att det bland annat beror på att verkligheten hela tiden förändras och lagstiftningen måste hänga med. Aktuella exempel är ny stadieindelning, moderna språk från åk 6, mer idrott och matte samt insatsgaranti.

Många kommuner kämpar med hur man ska organisera på ett så effektivt så att man både lever upp till vad lagen kräver och kan ge eleverna den utbildning de har rätt att förvänta sig. Lars Werner skickar med ett råd på vägen till kommunpolitikerna i Hudiksvall:

- Framför allt tycker jag att man ska fundera på detta att förhållandena ändras ständigt. Man måste försöka se till att ha en flexibel organisation som gör att man kan klara av förändringar i framtiden.