Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Slutrapport om ny skolstruktur

En grupp med representanter från alla politiska partier har gett en utredare i uppdrag ta fram ett förslag för den framtida skolstrukturen. I dag presenterades slutrapporten.

- Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en skola som är likvärdig för alla elever och har hög kvalité, säger Mikael Löthstam som är ordförande för den gruppen.

Den enskilt viktigaste faktorn för att en elev ska lyckas är kunniga och behöriga lärare. Utredningen ger ett antal olika förslag på hur Hudiksvalls kommun ska kunna säkra det på lång sikt.

Nästa steg är att utredningen skickas ut på remiss till partigrupperna, berörda nämnder och de fackliga organisationerna under mars och april.

Allt material finns tillgängligt på hudiksvall.se/skolstruktur. Där kan föräldrar, elever, föräldraföreningar och andra intresserade ställa frågor och lämna synpunkter under remisstiden. På hudiksvall.se/skolstruktur finns också utredningen i sin helhet.

Därefter kommer den parlamentariska gruppen väga samman utredningen, de synpunkter man fått in och erfarenheter från studiebesök till ett förslag. Förslaget är tänkt att presenteras för kommunstyrelsen i höst.