Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Medarbetare kritiserar arbetssituationen på vård- och omsorgsboende

I ett brev till kommunledningen framför fyra medarbetare på ett av våra vård- och omsorgsboenden kritik gällande sin arbetssituation. De berättar att det leder till brister för de boende.

- Varje gång som vi får in uppgifter som tyder på att vi har brister i verksamheten startar vi en lex Sarah-utredning för att komma fram till vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med bristerna, säger t f förvaltningschef Renee Holmberg. Det här är en viktig del i vår avvikelsehantering som har som syfte att ständigt förbättra verksamheten för att göra den så trygg och säker som möjligt för dem vi är till för.

Social- och omsorgsförvaltningen har en särskild utredare som är centralt placerad för att kunna vara helt neutral.

I brevet från medarbetarna önskas en högre bemanning, främst under kvällar och helger.

- Förvaltningen jobbar tillsammans med personal- och ekonomienheten för att förbättra arbetet med bemanning inom hela äldreomsorgen, säger Renee Holmberg. Syftet är att vi ska ha en bemanning som är anpassad utifrån våra kunders behov och att vi får hälsosamma och hållbara scheman för våra medarbetare. Tills nya scheman är klara har vi satt in extraresurser.