Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Havsläge Hudik – vad händer?

Det vi gör nu är att riva de kvarvarande byggnaderna på Kajen. Vi håller också på att färdigställa ett förordningsunderlag för nästa etapp som handlar om att bygga ledningar och gator. Det kommer förhoppningsvis ut på förfrågan inom ett par veckor, och då ser vi fram emot att få anbud från entreprenörer. Detaljplanen har vi inte hört något nytt om, men den är överklagad och ligger hos Mark- och miljödomstolen i Östersund. De har fram till maj på sig med att komma med ett besked, men förhoppningsvis får vi ett besked tidigare.

En annan sak som händer är att vi kommer att påbörja saneringen av de rester som är kvar av bussgaraget som tidigare stod här på Kattvikskajen. Det innebär att vi delvis får flytta pendlarparkeringen till den nyanlagda pendlarparkeringen intill järnvägen. Det kommer att bli lite flytt med bilar fram och tillbaka men vi hoppas att alla står ut med det då det kommer att bli jättebra när det är klart.