Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

hemtjänst

Ändrade priser för hushållsel på kommunens äldreboenden

Vi har sett över el-priserna för alla som bor i kommunägda äldreboenden. Anledningen är att kostnaderna skiljer sig mellan äldreboenden i kommunens fastigheter respektive äldreboenden som Hudiksvallsbostäder äger. Priserna i kommunens äldreboenden har inte heller justerats sedan 1996.

Politikerna i tekniska nämnden har därför beslutat att höja elpriserna i de kommunägda fastigheterna till en mer rättvis och marknadsenlig nivå.

Varför ändras priserna?

De som bor i en fastighet som kommunen äger betalar idag 69 kr per månad för sin hushållsel. De som exempelvis bor i Hudiksvallsbostäders fastigheter betalar mellan 200 och 300 kr.

Denna prissättning ledde till att boende på våra äldreboenden fick olika mycket kvar när hyran och andra avgifter var betalda.

Vilka berörs?

Alla som bor i kommunägda äldreboenden. Det inkluderar även Helenedal, som ägs av Hudiksvallsbostäder och har samma prissättning som de kommunägda fastigheterna.

Vad kommer det nya priset bli?

Det nya priset är 200 kr per månad och lägenhet.

Från när gäller höjningen?

Från den 1 april höjs el-priset. Avgiften kommer som tidigare att debiteras tillsammans med hyran.