Frågor och svar om äldreundersökning

Här kan du läsa frågor och svar om undersökningen. Vill du veta mer kan du besöka Socialstyrelsens webbplats.

Vad är det för enkät?

Det är en enkät som handlar om kvalitén inom äldreomsorgen. Den skickas till dig som har hemtjänst eller dig som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Vem är det som skickar ut enkäten?

Det är Socialstyrelsen.

Vem är det som samlar in svaren?

Det är Socialstyrelsen som samlar in svaren. Dom sammanställer resultatet och det skickas till kommunen.

Varför ska jag besvara enkäten?

Vi vill veta vad du tycker för att vi ska kunna erbjuda en bra vård och omsorg. Vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du tycker kan förbättras. Vi kan med hjälp av svaren planera på ett bra sätt.

Vad gör ni av resultatet?

Vi samlar in resultatet och presenterar det för kommunens politiker. Respektive verksamhet får också en sammanställning av hur resultatet ser ut för just dom.

Syns det att det är jag som har svarat?

Nej. Du är anonym när du svarar och dina svar är en del av en sammanställning.

Kan jag ändra mina svar efter att jag har skickat in dom?

Nej, det kan du inte.

Hur skickar jag in mina svar?

Webbenkät eller via papper. Du får din enkät hemskickad men kan välja att svara på webben.

Kan någon annan fylla i mina svar?

Ja, om du har en vän eller anhörig så kan hen hjälpa dig att fylla i dina svar.