Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på Karolin Nylander projektledare för Vässa skolan och Jonas Dahlström, vd Kontorscenter

Jonas Dahlström, vd Kontorscenter och Karolin Nylander projektledare för Vässa skolan.

 Invigning av “Tänkoteket” på Östra skolan

- lärmiljö som platsar i framtidens skola

Under gårdagen återinvigdes Tänkoteket på Östra skolan efter en ombyggnation. Tillsammans med utvecklingsprojektet Vässa skolan har renoveringen av den 110 år gamla aulan resulterat i att Tänkoteket fått en helt ny lärmiljö som ska inspirera till nya användningsområden och arbetssätt. Elever, lärare och övriga besökare var på plats när Bengt Friberg, kommunchef för Hudiksvalls kommun, klippte bandet till Tänkoteket.

- Det är fantastiskt att se hur man kan kombinera en 110 årig skola med den modernaste lärmiljö man kan tänka sig. Östra skolan är redan nu en bra skola men genom denna satsning kommer man att bli ännu bättre och faktiskt ligga i framkant även nationellt när det gäller digital teknik, säger Bengt Friberg.

Målet med projektet är att skapa verklighetslabb för att på så vis utveckla skolan till att bli en mer attraktiv arbetsplats, skapa bättre arbetsmiljö för både elever och medarbetare och öka måluppfyllelsen för både skolan och varje enskild elev.

Tänkoteket öppnar upp möjligheter för en helt ny lärmiljö som ska stimulera till lärande. Elever och lärare har varit delaktiga i hela processen kring utformning av Tänkoteket och Karolin Nylander, som är projektledare för Vässa skolan, tycker att det känns positivt att det nu står färdigt.

- Jag tror att Tänkoteket kommer att inspirera till olika former av pedagogisk verksamhet där exempelvis flera klasser och ämnen kan samarbeta på ett helt annat sätt än tidigare och där nya pedagogiska arbetsmetoder och ny teknik testas. Nästa steg är att jobba in ett iterativt arbetssätt och forma ett verklighetslabb i skolan, Säger Karolin.

Framtagningen av Tänkoteket är en del i utvecklingsprojektet Vässa skolan, som drivs av Hudiksvalls kommun tillsammans med RISE Länk till annan webbplats., Fiber Optic Valley Länk till annan webbplats. och Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats.. Projektet Vässa skolan, som delfinansieras av statens innovationsmyndighet Vinnova, pågår 2019 ut på tre utvalda skolor i Hudiksvall; Iggesunds skola, Östra skolan och Bromangymnasiet. Tillsammans med Högskolan i Gävle kommer resultatet kvalitet- och kvantitet mätas. På de tre skolorna kommer projektet baseras på verklighetslabb och skapande av aktivitetsbaserade lärmiljöer. Allt för att se hur det påverkar kunskapsresultaten, skolan som arbetsplats och lärmiljön i stort.