Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Sjukfrånvaron minskar i Hudiksvalls kommun

Sjukfrånvaron minskar mer i Hudiksvall än i många av landets kommuner. Det visar Sveriges kommuner och landstings sammanställning av sjukfrånvaron 2018.

Hudiksvalls sjukfrånvaro år 2018 var 6,9 och det är snittet för landets kommuner. Snittet år 2017 var 7,0 och i Hudiksvall 7,2 vilket innebär att sjukfrånvaron i Hudiksvalls kommun sjunkit mer än i många andra kommuner.

- En del av hemligheten är ökat fokus på de här frågorna, säger personalchef Maria Larsson. Vi har många bra exempel på hur man jobbar strukturerat med arbetsmiljöfrågor såväl på verksamhetsnivå som på enhetsnivå.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron handlar ytterst om att kunna erbjuda bra tjänster till dem vi är till för, säger Maria Larsson.

- Vi får bättre kontinuitet och kompetensförsärjning och fler jobbar och färre är sjuka.