Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Barn som leker med böcker.

Smyginvigning av det nya mobila biblioteket!

29 april kl.11-15, Svågagården.
Tårta, underhållning och gratis tidskrifter.

Efter att varje månad ha kört 17 turer till 80 hållplatser och varje år levererat
45 000 utlån till drygt 2400 låntagare har den gamla bokbussen gjort sitt.
Nu ersätts den av ett mobilt bibliotek som blir kommunens största biblioteksfilial på hjul. Det mobila biblioteket har samma utbud som övriga bibliotek i länet och kan också rymma information om aktuella frågor, kulturinslag och föredrag.