Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Dagverksamhet

Förändring inom kommunens dagverksamhet

Den 13 maj sker en förändring inom kommunens dagverksamhet. Två grupper avvecklas, de som finns i Iggesund och i Delsbo. Dessa platser kommer att fördelas om till andra dagverksamheter.

Som komplement kommer nya sociala mötesplatser finnas i Hudiksvall, Forsa, Delsbo och Iggesund. En social mötesplats är en naturlig samlingsplats i samhället för dig som söker social samvaro, oavsett om du bor i eget hem eller på ett vård- och omsorgsboende.

- Genom denna förändring kan vi i större utsträckning individanpassa aktiviteterna. Vilket vi tror ökar kvalitén för deltagarna, säger Therese Persson enhetschef inom Social- och omsorgsförvaltningen.

Hur kommer dagverksamheten att se ut?

Idag har vi blandade grupper, efter förändringen blir det grupper som är uppdelade efter behov.

Dagverksamheten på Helenedal kommer att ha öppet fem dagar per vecka, Frejagården tre dagar per vecka och Forsagården två dagar per vecka.

Har du frågor?

Du kan också kontakta vårt servicecenter: