Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunen har ansökt om skyddsjakt på skarv

Det är många som vänder sig till kommunen just nu med frågor om skarvarna som sedan en tid vistas på Kastellholmen.

- Vi har ansökt till länsstyrelsen om skyddsjakt på skarv och avgörandet ligger nu alltså där, säger mark- och exploateringschef David Östlund.

Skarvens status i Fågeldirektivet gör att den är skyddad och får inte störas utan tillstånd från länsstyrelsen.

Skarven är en naturlig art i den svenska faunan. Skarven var tidigare allvarligt hotad och fick därför skydd enligt EU:s fågeldirektiv. I Sverige fanns tidigare allmän jakttid på skarv, men i och med att Sverige blev en del av EU 1995 avskaffades den allmänna jakttiden. Om skarv orsakar allvarlig skada kan länsstyrelsen besluta om skyddsjakt på skarv eller störning av skarv, efter en inkommen ansökan.