Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Nu rullar det mobila biblioteket ut på vägarna

Efter att varje månad ha kört 17 turer till 80 hållplatser och varje år levererat 45 000 utlån till drygt 2400 låntagare har den gamla bokbussen gjort sitt. Idag invigdes den nya biblioteks- och demokratibussen med tal av kommunstyrelsens ordförande, bandklippning och tårtkalas.

- Förutom att det är vår största biblioteksfilial blir det mobila biblioteket även en resurs för samhällsinformation och samhällsservice utanför centralorten, säger bibliotekschef Johan Anderung. Det kan handla om att tjänstemän följer med och informerar om aktuella frågor, exempelvis vindkraftsutveckling eller nya väg- och järnvägsdragningar. Det kan också vara mindre kulturinslag och föredrag.

Genom samarbetet inom ramen för Helge-biblioteken har det mobila biblioteket ett fantastiskt utbud med bland annat 500 000 böcker och tidskrifter, 43 000 ljudböcker på cd , 16 000 notböcker och 32 000 musik-CD. Allt tillgängligt för låntagarna genom en gemensam bibliotekskatalog. Det mobila biblioteket är utrustat med bland annat dator och skrivare för allmänheten samt WiFi.

Barn och unga är en viktig målgrupp och ett uppdrag för det mobila biblioteket är att vara ett stöd till skolorna och uppmuntra till läsning. 9 skolor och 14 förskolor som har långa avstånd till huvudbiblioteket och filialerna får återkommande besök.

- Det känns fantastiskt att det mobila biblioteket äntligen kan börja rulla runt omkring i kommunen, säger Johan Anderung. Nu får vi ännu bättre möjligheter att sprida kommunens utbud utanför centralorterna.