Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Uppdaterad information 7 maj kl.7.30: Mobiltelefonin fungerar igen

Kommunens krisledningsgrupp har träffats igen nu på morgonen.

- I går eftermiddag fick vi indikationer på att mobiltelefonin fungerade igen och tester som gjorts nu på morgonen har bekräftat detta, säger kommundirektör Bengt Friberg. Däremot har Telia ännu inte hittat den underliggande orsaken till problemen och det fortsätter man jobba med.

I och med detta har stabsläget avslutats. Bengt Friberg konstaterar att kommunens rutiner och de säkerhetsåtgärder som gjorts fungerat bra.

- Vi har inte fått rapporter om att någon kommit till skada med anledning av telefoniproblemen men vi ser allvarligt på det inträffade eftersom det påverkar säkerheten i flera av våra verksamheter.Kommunens krisledningsgrupp har träffats igen nu på morgonen.

Uppdaterad information 6 maj kl.15.30

Under eftermiddagen har kommunens krisledningsgrupp träffats igen för en avstämning med anledning av telefoniproblemen.

- Vi har haft löpande kontakt med Telia hela dagen och under mötet fick vi besked om att de har ringat in felet men har ännu ingen lösning på problemen. Men man jobbar intensivt med det, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Störningarna i mobiltelefonin är koncentrerade till tätorten Hudiksvall och medför stora problem i kommunikationen med kommunens personal.

Hemtjänst och hemsjukvård är naturligtvis extra sårbara verksamheter och vi har nu gått igenom de manuella rutinerna inför natten och ökat bemanning på något ställe, säger Bengt Friberg. Kunder inom hemsjukvården har fått information om alternativa telefonnummer

Uppdaterad information 6 maj kl.9.30

Med anledning av telestörningarna har kommunen gått upp i stabsläge och haft ett möte i staben nu på morgonen.

- Telia har arbetat hela natten med felsökning och vi har nära kontakt med dem, säger kommundirektör Bengt Friberg. Vi har också vidtagit åtgärder för att säkra funktioner inom hemsjukvården och VA.

Tidigare

Telia har stora driftsstörningar som påverkar Hudiksvalls kommuns växel och telefoni.

- Bland annat har det varit svårt att nå hemtjänst och hemsjukvård via mobiltelefon under helgen, säger verksamhetschef Inger Myrsten. Däremot påverkas trygghetstelefonin inte av störningarna utan fungerar som vanligt.

- Kommer man inte i kontakt med hemsjukvården och det är akut bör man ringa 1177 eller 112, säger Inger Myrsten.