Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Rengöring av vattenledningsnätet i Delsbo, Bjuråker och Friggesund

Vi kommer att påbörja rengöring av vattenledningsnätet i Delsbo, Bjuråker och Friggesund med vatten- och luftspolning från den 13 maj och några veckor framöver. Vi ber vi om överseende med eventuella olägenheter som kan uppstå.

Vi gör detta arbete för att säkerställa en god vattenkvalité i vårt ledningsnät.

Olägenheter som kan uppstå är missfärgning, luft i ledningarna och begränsad tillgång samt helt utan vatten i kortare perioder. I samband med spolningarna kommer klordoseringen att höjas vilket kan medföra lukt och smak.

Strax innan spolningen startar kommer vi att be dig stänga av vattnet vid mätaren. Mer information när detta ska ske lämnas senare.

Denna information skickas ut till hela området men berör naturligtvis inte dig som har eget vatten utan endast dig som har kommunalt vatten.

Mer information kommer att läggas i brevlådorna i god tid före varje område som berörs. Spolningen startar den 13 maj.

Frågor om arbetet besvaras på telefon: 070-658 04 86