Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommundirektör Bengt Friberg, Helena Eriksson från Länsstyrelsen, Lars Rask från militärregion mitt och ÖB Micael Bydén

ÖB Micael Bydén träffade krishanteringsrådet

- Det finns en fantastisk förmåga i vårt samhälle och många goda krafter, det ser man när något händer. Det måste vi värna om!

Det sa Sveriges överbefälhavare Micael Bydén när han idag gästade Hudiksvall och krishanteringsrådet.

Men det är klart att det också finns saker som bekymrar ÖB i den oroliga tid vi lever i.

- Jag oroar mig över över tendenser av negativ nationalism vi ser runt om i världen och klimat- och miljöaspekterna är en säkerhetsfråga i sig, sa Micael Bydén. Sannolikheten för ett väpnat angrepp på Sverige är liten. Men skulle det bli en konflikt i vårt närområde påverkas vi och då går det fort.

Mellersta militärregionen representerades av operationschef Lars Rask som pratade om utvecklingen av totalförsvaret och stödet till samhället i kris.

- Förutom våra övriga resurser har vi våra hemvärnsbataljoner som kan vara på fötter och påbörja sitt arbete inom 6 timmar. Inom 24 timmar kan de fullgöra sina uppgifter och de har en uthållighet på 90 dagar.

Även Länsstyrelsen var på plats för att redogöra för sitt arbete med att öka länets civilförsvarsförmåga, där kommunerna är en viktig aktör.

- Prioriterade uppgifter för kommunerna är kompetenshöjning när det gäller totalförsvar, säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplanering, sa Helena Eriksson jobbar med beredskapsfrågor på Länsstyrelsen.

Totalförsvarsplaneringen är ett arbete som pågått några år på nationell och regional nivå. Nu är det alltså kommunernas tur. Och efter att under dagen haft flera möten både försvarsmakten och Länsstyrelsen konstaterade kommundirektör Bengt Friberg att det finns en stor samstämmighet kring civilsamhällets roll i totalförsvaret och att samarbete är en avgörande faktor.

- Vi behöver rigga för att möta nya utmaningar och vi har en bra grund att stå på i kommunens krisorganisation, säger kommundirektör Bengt Friberg. Det sättet att jobba tar vi med oss in i det här arbetet.

I krishanteringsrådet ingår bland annat representanter för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, Polisen, Region Gävleborg, Svenska kyrkan och större företag. Syftet är att tillsammans öka förmågan att möta och hantera kriser som påverkar samhället.