Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

social samvaro, på stan, kontaktperson, promenad

Från 1 juni får du som har färdtjänst resa i hela länet

1 juni 2019 införs nya regler för resor med färdtjänst i länet. Syftet är att göra det enklare för resenärerna att veta vad som gäller och att alla i länet ska erbjudas samma villkor.

– Den största förändringen är att nu får resenärerna möjlighet att göra resor i hela Gävleborgs län, inte som tidigare enbart inom den kommun man bor i, säger färdtjänsthandläggare Yvonne Lindfors.

Alla länets kommuner och Region Gävleborg (X-trafik) har enats om enhetliga regler som gäller från 1 juni i samtliga kommuner. Du bokar resan på samma sätt som förut och betalar för den sträcka du reser enligt gällande prislista. Om du ska resa utanför länet måste du som tidigare ansöka om riksfärdtjänst.