Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Ö vatten

Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på skarv

Länsstyrelsen ger Hudiksvalls kommun rätt att bedriva skyddsjakt och störningsåtgärder riktade mot de skarvar som etablerat sig på Kastellholmen. Däremot får kommunen inte pricka ägg och riva bon.

- Vi är tacksamma för att länsstyrelsen har handlagt vår överklagan så snabbt, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Nu har vi möjlighet att på ett ansvarsfullt sätt värna den unika miljö som Kastellholmen har, både ur ett kulturhistoriskt perspektiv och när det gäller naturvärden.