Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utsikt över Hudiksvall från brandbilsstege

28 nya parkeringsplatser vid Järnvägsparken

Nu pågår arbetet med att utöka parkeringsplatserna vid Järnvägsparken i Hudiksvall. Där skapas det 28 stycken nya parkeringsplatser samtidigt som parkeringstiderna ses över.

Under de tre veckor som arbetet pågår är framkomligheten begränsad och delar kommer etappvis att vara avstängda.

- Som en konsekvens av den stora satsning på trafikutveckling som kommunen gör tillsammans med Region Gävleborg behöver vissa miljöer förändras, säger planeringschef Hans Gyllow. Bland annat byggs en ny centrumhållplats vid Bankgränd vilket innebär att ett antal parkeringsplatser försvinner och därför behöver vi utöka på annat håll, bland annat här.

För att kunna utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken i Hudiksvalls kommun och norra Hälsingland är en viktig pusselbit rakare, effektivare busslinjer genom staden och en ny centrumhållplats. Resultatet blir en rejäl utökning och förstärkning både när det gäller stadstrafiken i Hudiksvall och på den regionala kollektivtrafiken.