Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Arbetet i parlamentariska gruppen fortsätter

I slutet av februari presenterades en utredning med beslutsunderlag för framtida skolstruktur. I dag träffades den grupp med representanter från alla politiska partier som kommunstyrelsen tillsatt för första gången sedan remisstidens slut.

- Gruppen har tagit del av alla remissvar och haft diskussioner men man har inte tagit ställning till något av förslagen som finns med i skolutredningen, säger stabschef Ulrika Wenn som fungerar som sekreterare i den parlamentariska gruppen.

Arbetet i gruppen fortsätter alltså. Dagens möte utmynnade bland annat i ett antal frågeställningar till lärandeförvaltningen.

Hållbara lösningar som ger bästa möjliga förutsättningar

Skolstrukturutredningen är gjord av en extern utredare och är beställd av parlamentariska gruppen. Gruppens uppdrag som de fick av kommunstyrelsen är att hitta lösningar som:

  • är hållbara för grundskolans förutsättningar att bedriva en kvalitativ och resurseffektiv verksamhet utifrån gällande styrdokument.
  • under överskådlig framtid, oavsett politisk majoritet efter valet 2018 och framåt, ge skolverksamheten arbetsro och möjligheter att arbeta långsiktigt
  • skapar bästa möjliga förutsättningar för elever och personal.

Utredningen har varit ute på remiss till partigrupperna, fackliga organisationer och berörda förvaltningar. Ett stort antal privatpersoner har också tagit chansen att lämna synpunkter på utredningen.