Busskur

Trygghetsvandring i stationsområdet

På tisdagskvällen genomförde kommunen tillsammans med Polisen en trygghetsvandring runt buss- och tågstationen i Hudiksvall.

Under trygghetsvandringen deltog bland andra representanter för Hudiksvallsbostäder, funktionshindersrörelsen och privata fastighetsägare i området. Stationsområdet valdes eftersom det har kommit fram att många känner sig otrygga där.

- Studier visar att en stökig och sliten miljö ofta leder till mer skadegörelse och klotter vilket i sin tur ökar otryggheten, sa kommunpolis Johannes Persson. Det är viktigt att alla som ansvarar för våra utemiljöer tillsammans arbetar för att det ska vara rent och prydligt.

Under trygghetsvandringen tittade gruppen bland annat på belysning, grönska och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

- Det är också viktigt att hitta det som fungerar bra. Då kan vi göra likadant på andra platser, sa tillgänglighetsstrateg Stina Almberg.

Trygghetsvandringarna är ett bra tillfälle för kommunen att få in synpunkter från många berörda och ett bra underlag för att göra förbättringar tillsammans med andra myndigheter och privata företag.