Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Deltidsstationen i Jättendal får heltidsbemanning

Snabbare utryckning och vässat förebyggande arbete med räddningstjänstens nya modell. Heltidsbrandmän och ny bil förstärker i Jättendal.

Det har länge varit svårt att rekrytera deltidspersonal till räddningstjänsterna. Problemet finns över hela landet, men är tydligast i de små styrkorna på landsbygden. Därför fick Norrhälsinge räddningstjänst förra våren uppdraget att utreda hur en framtida räddningsorganisation skulle kunna se ut i Hudiksvall och Nordanstig.

Den nya räddningsorganisationen sjösattes vid årsskiftet och sedan en tid finns en ny modern släckbil på plats i Jättendal. Därmed är de sista delarna i drift och förutom modern utrustning och heltidspersonal i Jättendal, innebär modellen att mer kan satsas på förebyggande arbete, till exempel mot skolorna.

Vi är väldigt nöjda så här långt, det har blivit väldigt bra. Särskilt roligt är det att vi nu kan satsa mer på det viktiga förebyggande arbetet, säger förvaltningschef Anders Zetterlund.

Med den nya brandbilen följer också två heltidsbrandmänstationerade i Jättendal under dagtid varje vardag.

Vi har gjort så eftersom vår larmstatistik är väldigt tydlig. Det är helt enkelt under de tiderna som vi har de allra flesta larmen. Resurserna läggs där de gör störst nytta.

Stationen får alltså en förstärkning utöver den ordinarie 1+4-bemanningen. Den nya och toppmoderna brandbilen är bland annat utrustad med effektiva verktyg som till exempel skärsläckare som kan kväva bränder inomhus utan att personalen behöver gå in i byggnaden.

Vårt ansvar är givetvis att snabbt komma på plats och bekämpa vid olyckor och bränder. Men vi har också ett ansvar för våra medarbetares säkerhet och arbetsmiljö. Ett verktyg som skärsläckaren hjälper oss att nå bägge målen, säger räddningschef Mats Åberg.

På papperet är bilen och de två heltidarna placerade i Jättendal. I praktiken kommer de att röra sig runt om i hela Nordanstig. Förstärkningen innebär bättre möjligheter att jobba med det förebyggande arbetet, till exempel i skolorna, samtidigt som beredskap finns för omedelbar utryckning.

Den nästintill dagliga rörelsen med släckbilen kan betydasnabbare förstärkning till mer avlägsna kommundelar, till exempel Hassela, som bemannas med deltidspersonal.

Den första insatsen är jätteviktig, och Jättendal åker på alla larm. En bil som redan är på rull kan i många fall nå en olycksplats eller brand snabbare, säger Mats Åberg, som håller med om att den nya organisationen blivit väldigt bra.

Skulle ytterligare resurser, vid sidan om Jättendal, behövas är stationen i Hudiksvall bemannad dygnet runt, året om med full styrka inklusive för rökdykning.

Betyder det här att man kan känna sig trygg när det kommer till räddningstjänsten i kommunernas alla delar?

Det tycker jag absolut. Vi har en mycket duktig och välutbildad personal med ett enormt engagemang, och den nya organisationen har visat sig vara robust, säger Anders Zetterlund.

För mer information

Anders Zetterlund, förvaltningschef

Mats Åberg, räddningschef