Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

hemtjänst

Enklare ersättningssystem ger samma förutsättningar för hemtjänstens utförare

Det gamla systemet var krångligt, hängde inte ihop och var svårt att följa upp. Nu är ett nytt system för ersättning till utförare inom hemtjänsten färdigt för beslut i social- och omsorgsnämnden.

- Det nya systemet är enkelt och begripligt och kräver betydligt mindre administration, säger nämndens ordförande Henrik Persson.

I arbetet med att ta fram ersättningssystemet har man tittat på hur det ser ut i andra kommuner. Hudiksvalls kommun är bland de dyraste i Sverige när det gäller kostnaden per hemtjänsttimme.

- För att klara framtidens utmaningar måste vi se till att varje skattekrona används på bästa sätt så vi kan ge våra invånare så mycket som möjligt för pengarna. Och då måste vi ha ett system som är begripligt och lätt att följa upp, säger Henrik Persson. Men för kunder och personal innebär det ingen skillnad i vardagen, det handlar om hur vi jobbar med resursfördelning.

Ersättningen utgår från biståndsbedömd tid och allt ingår i timpriset, såväl restid som besök som av olika anledningar inte genomförs, till exempel för att kunden är bortrest. Ersättningsnivåerna är olika för tätort och landsbygd, för att kompensera för exempelvis längre resor. Andelen av arbetstiden där man jobbar direkt med kunderna ska vara minst 62%. Kunder som inte väljer aktivt erbjuds kommunens hemtjänst.

Det nya systemet innebär att samma ersättning oavsett om det än en extern utförare eller kommunens egna hemtjänst.

- Nu får kommunens hemtjänst och privata utförare samma peng och därmed samma förutsättningar, säger Henrik Persson.