Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Högskolan i Gävle besökte Hudiksvall

Under onsdagen besökte Högskolan i Gävle Hudiksvall. Kompetensförsörjning och tillväxt stod på agendan.

Under förmiddagen besökte gästerna från högskolan tillsammans med representanter för Hudiksvalls kommun Campus Hudiksvall där bland annat studenter med studieort Hudiksvall via Högskolan i Gävle deltog för att berätta om sina upplevelser och möjligheter till studier på hemmaplan. Hur man gemensamt kan utveckla Campus Hudiksvall är en viktig fråga för både Hudiksvalls kommun och högskolan.

Efter besöket på Campus Hudiksvall fortsatte dialogen kring kompetensförsörjning med representanter för kommun, Hudiksvalls näringslivsbolag och näringslivet.

Dagen avslutades på Propell med samtal kring innovation och regional tillväxt.